Resultatliste 21. januar 2015

Resultatliste Online resultater

Ihht. NSF’s Barne- idrettsbestemmelser skal klassene 10 år og yngre ikke rangeres. På pdf resultatene står det derfor kun fullført. Det samme gjelder på online resultatliste når man ser på klasen, men dersom man trykker på en deltaker så ser man anvendt tid. 

Noen bilder fra arrangementet

Video barn 0-5år